Chị Hương

18/09/2018
Chị Hương

Đã được ghé thăm khu nuôi yến và quy trình lấy đến làm yến của Cty Tấn Hưng. Tôi rất yên tâm rằng sp chất lượng

Viết bình luận của bạn: