Anh Dương

18/09/2018
Anh Dương

Tôi rất hài lòng khi mua yến sào làm sạch lông, sản phẩm dùng để chế biến rất ngon và đảm bảo.

Viết bình luận của bạn: